Badania epidemiologiczne dotyczące niepłodności męskiej donoszą o nasileniu występowania tzw. niepłodności idiopatycznej, w której nie można w sposób jednoznaczny wskazać przyczyny niepowodzeń w rozrodzie. Ostatnio w związku z tym dużą uwagę poświęca się reakcjom oksydo-redukcyjnym, które mogą mieć znaczący udział w niepłodności. Każda żywa komórka jest zdolna do wytwarzania reaktywnych form tlenu, takich jak: anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, tlen singletowy czy nadtlenek wodoru. Cecha ta dotyczy również męskich komórek rozrodczych. W wyniku nadmiernego wytwarzania reaktywnych form tlenu lub wyczerpania możliwości kompensacyjnych układu antyoksydacyjnego w nasieniu, dochodzi do stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny jest jednym z powodów niepłodności. Wpływa też na pojawienie się innych chorób takich jak choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona) i nowotworowe. Ważną funkcję w neutralizacji reaktywnych form tlenu pełni glutation.

Publikacje:

1) „System redoks w nasieniu męskim i peroksydacyjne uszkodzenia plemników” Monika Frączek, Maciej Kurpisz,  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=430272

2) „Wpływ ołowiu na funkcjonowanie gonad męskich” Helena Martynowicz, Ryszard Andrzejak, Marek Mędraś, Medycyna Pracy;    Katedra i Kliniki Endokrynologii Diabetologii i Leczenia IzotopamiAkademii Medycznej we Wrocławiu

 http://test.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Mar10-06m-05.pdf

3) „Rola selenu oraz wybranych selenozależnych-białek w organizmie człowieka”  Iwona Zwolak, Halina Zaporowska, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia; Katedra Biologii Komórki, Instytut Ochrony Srodowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski

  http://www.neurocentrum.lublin.pl/biblioteka/promocja_zdrowia/tom6/zwolak.pdf

4) „Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów” Emilia Grosicka-Maciąg, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; Katedra i Zakład Biochemii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=948816

5)  “Investigation of glutathione concentrations in peritoneal fluid from women with and without endometriosis” Grzegorz Polak, Iwona Wertela, Maria Kozioł-Montewkab, Rafał Tarkowskia, Jan Kotarski, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology; Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211503000769