Eksperci z zakresu immunologii zbadali, że aktywność limfocytów zależna jest od obecności glutationu  w organizmie. Reakcje układu immunologicznego są istotne z punktu widzenia nieustającego procesu pozbywania się toksyn wytwarzanych w normalnych procesach metabolicznych jak i pochodzących z zewnątrz, ze skażonej żywności i zanieczyszczonego środowiska. Głównym organem odtruwającym jest wątroba, która stanowi największe źródło glutationu. Podczas zwiększonej pracy jaką wykonuje aby pokonać narastające ilości toksyn, zużywa naturalnie wytwarzany glutation i w rezultacie toksyny kumulują się uszkadzając najpierw pojedyncze komórki, a następnie całe organy. Medycyna naturalna zaleca spożywanie nasion z ostropestu plamistego, co łagodnie podnosi stężenie glutationu w wątrobie. Osoby zdrowe podnosząc poziom glutationu uzyskują większą siłę i wytrzymałość, a także koncentrację i regenerację. Malejący poziom glutationu jest przyczyną degeneracji komórek i starzenia się, co uwidacznia się szczególnie w postaci choroby Parkinsona i Alzheimera.

        Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem, w którym komórki nerwowe w istocie czarnej, części śródmózgowia kontrolującej ruch, ulegają powolnej degeneracji. Uważa się, że decydują tu czynniki genetyczne ale także ekspozycja na toksyny pochodzące z pestycydów i niektórych  leków. W tej sytuacji w leczeniu i prewencji znaczącą rolę odgrywa glutation, który detoksykuje komórki mózgu. Glutation chroni komórki mózgu przed zniszczeniem, a także bezpośrednio wiąże metale ciężkie i usuwa je z organizmu. Obecnie nie istnieje ostateczne lekarstwo na chorobę Parkinsona, choć stosuje się leki przywracające równowagę neurochemiczną poprzez zastąpienie lub uzupełnienie produkcji dopaminy w organizmie.

            Konwencjonalne leczenie obejmuje różne preparaty, których zadaniem jest przywrócenie neurochemicznej równowagi poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu dopaminy. Prowadzone są badania nad  chirurgicznymi technikami z wykorzystaniem implantów z tkanek płodowych.

            Zespół prowadzony przez badaczy – P. Jennera i C.W. Olanowa z Neurodegenerative Disease Research Centre w Londynie wykazał, że selegilina może podnosić aktywność GSH (glutationu). Przeprowadzone badania zakończyły się ważnymi odkryciami. Biochemiczna analiza tkanki mózgu zaatakowanego przez chorobę wykazuje typ uszkodzeń, który sugeruje rozległy stres oksydacyjny i działanie wolnych rodników, a także wczesne stadia choroby Parkinsona charakteryzują się około 40% spadkiem poziomu GSH w tkankach mózgu. Grupa badaczy z University of Southern California prowadzona przez J.D. Adamsa Jr. wykazała, że w zaawansowanej chorobie Parkinsona poziomy glutationu spadają do zaledwie 2% normalnych wartości. Niejasne pozostaje, czy spadek poziomu glutationu jest przyczyną czy objawem uszkodzenia mózgu. Dobrą wiadomością jest  natomiast fakt, że podniesione poziomy GSH spowalniają powstawanie uszkodzeń w tkance mózgu, a nawet mogą doprowadzić do ustąpienia niektórych objawów.

            Przeprowadzono szereg eksperymentów z różnymi przeciwutleniaczami wysokiego stopnia. Badania zespołu M. Gabbysa w Izraelu wykazały, że podniesienie poziomu glutationu daje lepszy, redukujący toksyczność efekt w częściach mózgu wykorzystujących dopaminę.

            U pacjentów z chorobą Parkinsona, jego poziom w istocie czarnej jest szczególnie niski, a zapotrzebowanie na niego znaczne. G. Sechi wraz ze swoim zespołem badał we Włoszech grupę pacjentów z nieleczoną chorobą Parkinsona we wczesnych stadiach. Badanych poddano terapii polegającej na dożylnym podawaniu GSH dwa razy dziennie przez miesiąc. U wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczącą poprawę i zmniejszenie stopnia niepełnosprawności o co najmniej 40%. Poprawa zaniknęła w ciągu 2 do 4 miesięcy po ostatnim podaniu GSH. [G. Sechi et al., „Reduced Intraveous Glutathione In the Treatment of Early Parkinson’s Disease”, Progress In Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 20, nr 7, październik 1996: 1159-70]