Pierwszy artykuł o glutatione i autyzmie powstał ćwierć wieku temu we Francji. (Golse B, Debray-Ritzen P, Durosay P, Puget K, Michelson AM. Alterations in two enzymes: superoxide dismutase and glutathione peroxidase in developmental infantile psychosis (infantile autism). Rev Neurol(Paris). 1978 Nov;134(11):699-705.) Zespół naukowców z Paryża próbował zidentyfikować różne scenariusze występowania autyzmu i prawdopodobnie jako pierwszy odkrył, że aktywność glutationu była obniżona u tej grupy pacjentów.

            Badania były kontynuowane w Turcji na samym początku XXI wieku przez dwie grupy – psychiatrów dziecięcych i biochemików. (Yorbik OSayal AAkay CAkbiyik DISohmen T. Investigation of antioxidant enzymes in children with autistic disorder. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2002 Nov;67(5):341-3.). Obie zaobserwowały znaczący statystycznie spadek poziomu glutationu u autystycznych dzieci w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Zasugerowano, że u tej pierwszej grupy może występować stres oksydacyjny powodujący uszkodzenia neurologiczne.

            W tym samym czasie północnoamerykańscy badacze pracowali ciężko poszukując „przyczyny” (etiologii) autyzmu, mimo coraz liczniejszych dowodów, że takie odkrycie nie jest możliwe. W 2003 roku Eigsti i Shapiro z Columbia University ( Eigsti I.M., Shapiro T. A Systems neuroscience approach to autism: biological, cognitive, and clinical perspectives. Ment. Retard. Dev. Disabil. Res. Rev. 9(3): 205-215,2003) przeanalizowali wszelkie dostępne wyniki badań genetycznych, biochemicznych i mikroanatomicznych i bez ogródek stwierdzili, że „ autyzm jest heterogennym schorzeniem mającym najróżniejszą etiologię”. Wydaje się zatem, że rozwiązanie problemu może być osiągnięte w wyniku odkrycia ścieżek wspólnych dla różnych warunków i prawdopodobnie poprzez ingerowanie w te warunki.

            Badacze próbują interweniować poprzez zmianę diety polegającą na wyeliminowaniu takich potencjalnie szkodliwych czynników jak gluten i kazeina, osiągając kilka obiecujących wyników. Niektóre zespoły koncentrują się na obecnych w środowisku toksynach, podczas gdy inni potencjalnych win upatrują w alergenach.

            Ostatnio zespół badawczy kierowany przez Jill James z University of Arkansas zaczął składać różne elementy tej układanki. Ponieważ poprzednie badania wykazały występowanie wyższego poziomu stresu oksydacyjnego u autystycznych dzieci i sugerowały rolę toksyczności rtęci, wydawało się możliwe, że glutation mógł tu odgrywać większą rolę niż poprzednio sądzono. (James SJ, Cutler P, Melnyk S, Jernigan S, Janak L, Gaylor DW, Neubrander JA. Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation capacity in children with autism. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6):1611-7.)

            Powstała hipoteza, że organizmy wielu spośród autystycznych dzieci było niezdolne do samodzielnej obrony przed neurotoksycznym działaniem metali ciężkich. Naukowcy z Arkansas wykazali, że znaczący spadek poziomu glutationu występuje nawet w czterech na pięć przypadków autyzmu. Zauważyli także, że pewne geny normalnie związane z metabolizmem glutationu nie funkcjonowały prawidłowo u autystycznych dzieci. Poszli o krok dalej i spróbowali zapobiec tym niedoborom za pomocą suplementacji w diecie odnosząc wymierne sukcesy.

Na podstawie opracowania dr n. med. Jimmy Gutman , FACEP (Fellow of American College of Emergency Physicians)

Informacje na temat autyzmu i zanieczyszczenia metalami ciężkimi są dostępne między innymi na stronach podanych poniżej:

http://www.pdm.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=34

http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/

http://www.biomedical.pl/aktualnosci/szczepienia-rtec-i-autyzm-skutki-szczepien-582.html