Glutation jest absolutnie niezbędny przy syntezie białek. Białka są syntezowane wewnątrz komórek z „cegiełek” – aminokwasów. Okazuje się, że glutation stanowi istotny element mechanizmu odpowiedzialnego za transport aminokwasów do wnętrza komórek. Glutation odpowiada także za tworzenie mostków dwusiarczkowych w białkach. Są to szczególne połączenia pomiędzy aminokwasami, tworzone przez atomy siarki, służące kształtowaniu odpowiedniej struktury i funkcji białek. Dzięki nim białka budujące mięśnie mogą generować odpowiednie impulsy siłowe.

Ponadto, glutation chroni białka przed uszkodzeniem przez wolne rodniki tlenowe. Wolne rodniki powstają na przykład podczas wysiłku w efekcie wzmożenia procesów energetycznych w komórkach mięśniowych.

Glutation posiada także unikalną właściwość naprawy białek uszkodzonych  wolnymi rodnikami. Uszkodzone białka są zazwyczaj trawione przez enzymy kataboliczne, czyli rozkładane na drobniejsze fragmenty i wolne aminokwasy, co utrudnia rozwój siły i masy mięśniowej. Glutation zapobiega tym procesom.

Glutation działa synergistycznie z hormonami anabolicznymi, stymulującymi produkcję białek. Niedawno zaobserwowano istnienie ścisłego związku – pomiędzy aktywnością glutationu a aktywnością hormonów steroidowych, szczególnie zaś testosteronu. Testosteron to męski hormon płciowy o silnych właściwościach anabolicznych, który przyczynia się do rozwoju siły i masy muskułów. Glutation jest   niezbędny przy produkcji testosteronu w jądrach. Ponadto, glutation zwiększa anaboliczny wpływ testosteronu na tkanki poprzez zmniejszanie aktywności  kortyzolu. Kortyzol to przeciwnik (antagonista) testosteronu, który nasila rozkład białek w tkance mięśniowej oraz zmniejsza produkcję testosteronu w jądrach. Glutation dzięki unikalnym właściwościom uławia wiązanie kortyzolu z białkami krwi, co zmniejsza aktywność kortyzolu i jego wpływ na tkanki. Dzięki temu glutation wspomaga działanie, jak też samą syntezę testosteronu.

Jeżeli podajemy testosteron lub jego pochodne – jako leki anaboliczne, zadbać musimy jednocześnie o odpowiedni poziom glutationu w organizmie. Wynika to z faktu, że glutation pozwala na uzyskanie silniejszego, anabolicznego efektu działania określonej dawki testosteronu lub innego steroidu anabolicznego. Ponadto, glutation ochroni wątrobę przed uszkodzeniem wynikającym z niepożądanych skutków działania steroidów anabolicznych.

Glutation, podany doustnie, jest szybko i w znacznym stopniu rozkładany w przewodzie pokarmowym – i tylko w niewielkiej ilości przedostaje się do wnętrza organizmu. Dlatego też – jako lek – podawany jest w postaci zastrzyków. Problem w tym, że zastrzyki z glutationu są uciążliwe i bolesne,  więc nie każda osoba zdecyduje się na ich stosowanie. Tu jednak  dobra wiadomość – możemy podnieść poziom glutationu w komórkach organizmu, wykorzystując preparat „Etheric Delivery Glutathione” firmy Quicksilver Scientific®. Preparat ten umożliwia dostarczanie glutationu bezpośrednio do wnętrza komórek za pośrednictwem liposomów. Glutation w postaci liposomowej, po podaniu doustnym,  jest szybko wchłaniany do krwioobiegu przez błonę śluzową jamy ustnej, co zapobiega jego strawieniu w przewodzie pokarmowym. Wraz z krwią liposomy zawierające glutation docierają do komórek, gdzie z łatwością przenikają błony komórkowe dostarczając glutation bezpośrednio do cytoplazmy komórki. Ponadto, fosfolipidy z których zbudowane są liposomy wykorzystywane są przez komórkę do wzmocnienia błon komórkowych.